Zorggarantie

Zwanger of net bevallen? Proficiat! Een baby brengt heel wat veranderingen met zich mee; om ervoor te zorgen dat deze periode zo rustig mogelijk verloopt schakel je best een vroedvrouw in. Het vroedvrouwenteam van Lief Leven is er voor al jullie vragen en bezorgdheden.

Samen proberen we de prenatale en postnatale periode zo rustig mogelijk te laten verlopen. Wij staan klaar voor jullie op ieder moment! Daarom werken wij via het principe van een zorggarantie.

Een zorggarantie? Wat betekent dat?

 • Het eerste huisbezoek na de geboorte vindt plaats binnen de 24 uur na thuiskomst. Zo kunnen we je snel verder helpen bij vragen en twijfels.
 • Tot en met dag 5 na de geboorte komen wij dagelijks langs.
 • Wij volgen jou en je kindje op tot 1 jaar na de geboorte.
 • Een vraag? Je kan ons via de Lief Levenslijn 7 dagen op 7 telefonisch bereiken. Tussen 9 en 17 uur kan je terecht bij je eigen vroedvrouw. Tussen 17 en 9 uur kan je terecht op de Lief Levenslijn, voor noodgevallen waarbij een vroedvrouw kan helpen.
 • Dringend een kolf nodig? Wij beschikken over enkele kolftoestellen die je gratis kan uitlenen voor een periode van maximum 1 weken (afhankelijk van de beschikbaarheid; het kolfsetje is verplicht aan te kopen).

Hoeveel kost dit?

Vroedvrouwenzorg hoort betaalbaar te zijn en is dat ook. Alle Lief Leven vroedvrouwen zijn geconventioneerd. Wij rekenen de zorg af met je mutualiteit en jullie krijgen daarvan achteraf een overzicht.

Je persoonlijk aandeel voor onze zorgen bedraagt:

 • Een dossierkost van 25€ voor de opmaak van het elektronisch dossier. Zo kunnen we jullie dossier veilig en digitaal aanmaken, bijhouden en overal raadplegen. Deze dossierkost wordt aangerekend bij het eerste contact.
 • Een eenmalig forfaitaire vergoeding van € 50 voor 7/7 bereikbaarheid, 7/7 zorg, medische materialen, noodkolf en administratie. Dit forfait wordt aangerekend bij het eerste contact.
 • Een kilometervergoeding van 6/7,5/9 euro per huisbezoek.

Geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door Lief Leven Vroedvrouwenteam

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

2. Doel verwerking

Met dit formulier wenst Lief Leven vroedvrouwenteam uw toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum.
Het is met name de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Lief Leven Vroedvrouwenteam, bestaande uit Annika Verpoorten, Julie Droogmans, Joyce Cremers met praktijk te Schoterweg 229, 3980 Tessenderlo. Hierbij is Annika Verpoorten als centraal contactpersoon bereikbaar via 0472 46 70 09 en via annika@liefleven.be.

4. Rechten patiënte

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens zijn gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de verwerkingsverantwoordelijke te richten. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Indien u dit formulier ondertekent, dan gaat u akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier. U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de verwerkingsverantwoordelijke, via bovenvermelde gegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven.

Indien u uw toestemming intrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd en de wettelijke bewaringsplicht.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, dan zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijke.

Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site van Lief Leven Vroedvrouwenprakijk (www.liefleven.be) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneerje een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

‘First party cookies’: Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’: Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Toestemming patiënte

  Ik kan mij helemaal vinden in de zorggarantie van Lief Leven Vroedvrouwenteam en heb bovenstaande informatie goed gelezen.

  Daarnaast geef ik de geïnformeerde toestemming voor verwerking van persoonsgegevens door Lief Leven vroedvrouwenteam, deze is terug te vinden op www.liefleven.be/zorggarantie.

  Ik wens een maandelijkse nieuwsbrief per email te ontvangen rond activiteiten georganiseerd door Lief Leven vroedvrouwenteam ontvangen, uitschrijven is op elk moment mogelijk.

  Pin It on Pinterest